Nếu anh yêu em

Nếu anh yêu em, hãy yêu không vì gì hết
Xin hãy chỉ vì tình yêu thôi.
Anh đừng nói “Tôi yêu nàng
Bởi nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu êm
Bởi ý nghĩ của nàng thật giống với tôi
Và tất cả những thứ đó khiến tôi vui”.
Anh yêu ơi, những thứ đó đều có thể đổi thay
Và tình yêu sẽ mất đi khi đấy
Cũng đừng yêu em vì lòng thương, anh nhé
Đừng vì anh muốn lau khô đôi má đau buồn
Được anh chăm sóc, nàng sẽ ít khóc hơn
Và sẽ đánh mất tình yêu của anh khi đấy
Anh chỉ yêu em vì tình yêu thôi, chỉ vậy
Bởi chỉ có tình yêu là vĩnh cửu
Và anh sẽ mãi yêu

If thou must love me…

If thou must love me, let it be for nought
Except for love’s sake only. Do not say
‘I love her for her smile—her look—her way
Of speaking gently,—for a trick of thought
That falls in well with mine, and certes brought
A sense of pleasant ease on such a day’—
For these things in themselves, Belovèd, may
Be changed, or change for thee,—and love, so wrought,
May be unwrought so. Neither love me for
Thine own dear pity’s wiping my cheeks dry,—
A creature might forget to weep, who bore
Thy comfort long, and lose thy love thereby!
But love me for love’s sake, that evermore
Thou mayst love on, through love’s eternity.

Độc giả có thể bình luận, hoặc đăng link trên site khác.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.