Tây Du Ký bằng thơ – Chương II

Danh vang tứ hải

Từ biệt thần tiên đảo
Cưỡi mây gió rong chơi
Chàng trở về quê cũ
Núi hoa quả đây rồi:
Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi
Bên rừng nhảy nhót một con nai vàng
Khỉ con uống nước bên nguồn
Hàng tùng rủ rỉ bên cồn đìu hiu
Mây hồng ngừng lại sau đèo
Mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi
Trời cao xanh ngắt-ô kìa!
Lão Tôn Hành Giả đã về đến nơi
Họ hàng khỉ thích mê tơi
Tiếng hô dậy đất vang trời:Muôn năm!

Một đồn mười,mười đồn trăm
Tiếng tăm chàng đã vượt vòng biển Đông
Khắp nơi ma quỉ ngóng trông
Lão Tôn sẽ khiến non sông đổi dời
Đang hứng khởi,một người liền nói:
“Bẩm đại vương hết đỗi anh minh
Tiếng ngài rung động thiên đình
Sao ta lại không tuyển binh tiến đánh
Ngài xứng làm Tề Thiên Đại Thánh
Thay Ngọc Hòang cai quản bốn phương
Tài thao lược,thế hùng cường
Hào khí dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Khi ca khi tửu khi cắc khi tùng
Hơn phật hơn tiên hơn đứt tục”

Thấy đàn em nhao nhao cầu chúc
Đại thánh liền nổi máu anh hùng
Đang cao hứng thì chàng bỗng nổi khùng
Vì chợt nhớ mình còn thiếu vũ khí
Thấy đại vương mặt mày bí xị
Lũ tiểu yêu đã lại nhao nhao
Thiếu cái đó thì cũng chả sao
Dưới thủy cung có cả kho vũ khí!

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
Mặt biển lơ phơ gió hắt hiu
Sóng biếc trông như từng khói phủ
Liều thân Đại Thánh quyết xông vào
Đại dương thăm thẳm sâu muôn trượng
Chẳng biết thủy cung ở chốn nào
Nhân hứng cũng vừa toan cất bước
Đã thấy tướng tôm ra đón đầu
“Khỉ ranh ở đâu lại đến đây
Há chẳng từng nghe đến đất này?
Thủy cung không tiếp bọn trần tục
Khôn hồn thì ngươi hãy cút ngay”
Đại Thánh bừng bừng lộ hung quang
Trần tục?Sao ngươi dám nói nhăng?
Một đạp–>Con tôm thành dẹp lép
Cho chừa cái tội dám nói quàng

Hành Giả đến đập đòi mở cửa
Long Vương thân hành mời chàng vào
Lầu son gác tía thật tráng lệ
Ngọc trai lấp lánh trông như sao
Đông Hải Long Vương khúm núm hỏi:
“Chẳng hay đại tiên cần thứ chi?
Nếu ngài thiếu thốn xin cứ bảo
Thủy cung này chẳng thiếu thứ gì”

“Ta cần một bộ giáp Kim Xuyên
Nhớ là phải loại thật đắt tiền
Và thêm vài món binh khí nữa
Đi lấy nhanh lên,đừng huyên thuyên”
“Bộ áo giáp ấy thì có ngay
Chỉ sợ binh khí chẳng vừa tay
Trông nhài bé loắt choắt như thế
Binh khí nặng quá….e hơi gay!”
“Ngươi dám chê ta yếu ớt ư?
Ta đây nào phải lũ tiểu thư
Chùy cả nghìn cân ta nhấc dễ
Hễ mà đập xuống,ngươi nát nhừ”

Bao nhiêu giáo mác với cung tên
Rồi cả đại đao,kích,chùy,tiên
Đại Thánh đều chê là quá nhẹ
Mới múa một lúc đã gãy liền
Long Vương thấy thế lè lưỡi:Kinh!
Bao nhiêu vũ khí với cụ binh
Đã vào tay hắn là tan hết
Phen này không khéo họa tới mình
Nghĩ thế,ông ta đứng lên thưa:
“Đại Thánh chẳng phải là tay vừa
Tôi còn một món binh khí nữa
Chẳng hay Đại Thánh đã biết chưa?
Nó có tên gọi:Trụ Kình Thiên
Vốn là bảo vật của thần tiên
Xưa nay vốn dùng trấn giữ biển
Nên có oai lực lớn vô biên
Hóa to thu nhỏ tùy ý muốn
Đúng là thứ mà Đại Thánh cần
Chỉ khổ một nỗi nó rất nặng
Vừa tròn bảy vạn tám nghìn cân”

Hành Giả thích chí cười mãn nguyện
Mở miệng hô to:”nhỏ lại nào”
Đến lúc vừa tay liền cầm thử
Gật gù:”Hơi nặng,nhưng không sao”
Nói rồi,cầm gậy xoay tít múa
Lấp lánh hào quang rạng sáng ngời
Khiến cho Thủy Cung cũng chao đảo
Chấn động rung chuyển cả cõi trời

Long Vương thấy thế mới than thầm
“Trời đất ơi ta đã đoán nhầm
Nếu nó lấy gậy rồi đi mất…
Tất cả tại ta thật ngu đần”
Ngao Hải mặt rồng chau ủ rũ
Chân trời còn phảng bóng khỉ kiêu
Ngao Bính thúc rồng đau kêu rú
Vì uất,vì thương nên hóa liều
Co hết gân,nghiến răng thần quát:
“Giết,giết khỉ ranh hả hờn ta”
Tức thì nước sủi reo như thác
Tôm cá quăng nhọc trai mà hoa

Sóng cả gầm reo lăn như chớp
Ngao Khâm cưỡi lưng rồng hung hăng
Cá voi ngoác mồm to muốn đớp
Cá mập vẫy đuôi cuồng nhe nanh
Càng cua lởm chở giơ như mác
Tôm kềnh chạy quắp đuôi xôn xao
Hành Giả hiểu thần ghen,tức khắc
Niệm chú,bỗng nhẩy vù lên cao
Mây đen hăm hở bay mù mịt
Sấm ran,sét động nổ loè xanh
Tôm cá xưa nay im thin thít
Mở ngoác mồm to kêu thất thanh…

Một trận chiến nghìn năm mới có
Oai danh chấn động cả thiên đình
Đại Thánh trổ thần oai dũng mãnh
Xứng đáng ngang tầm với thần linh

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.