Gửi cô gái ngoại quốc

Tôi đang viết những vần thơ chia tay,
Bằng thứ tiếng em không rành rẽ
Có thể sẽ gây những hiểu lầm thú vị
Chỉ mong em hiểu thấu một điều này:

Tôi vẫn biết khi mình chưa tàn tạ
Phút chia xa tình cảm dẫu tổn thương
Thì với em, tôi một lòng ngưỡng mộ
Chỉ với em, tôi mơ tưởng, vấn vương…

Khi em hướng tới những hình bóng khác
Hãy tin, em, duy nhất trái tim tôi,
Như em đã hằng tin, dù chẳng biết
Những đam mê dằn vặt nó trong đời.

Иностранке

На языке, тебе невнятном,
Стихи прощальные пишу,
Но в заблуждении приятном
Вниманья твоего прошу:
Мой друг, доколе не увяну,
В разлуке чувство погубя,
Боготворить не перестану
Тебя, мой друг, одну тебя.
На чуждые черты взирая,
Верь только сердцу моему,
Как прежде верила ему,
Его страстей не понимая.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.