Kẻ bị cầm tù

Trong ngục ẩm tôi ngồi sau song sắt
Đại bàng tơ bị giam hãm bên ngoài,
Anh bạn buồn bâng khuâng dang cánh gãy
Và rỉa mồi, miếng thịt máu còn tươi,

Rỉa, lại thôi, rồi nhìn qua cửa sổ,
Dường như đang có suy nghĩ giống tôi
Vẫy gọi bằng tiếng kêu và ánh mắt,
Như muốn thốt lời: “Bạn hỡi! Bay thôi!

Chim tự do chúng mình nay đến lúc,
Bay về nơi núi thoảng trắng dưới mây,
Bay về nơi biển xanh xa mút mắt,
Nơi vẫy vùng chỉ có gió và … tôi!”

УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орел молодой, 
Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пищу клюет под окном, 

Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно. 
Зовет меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: “Давай улетим! 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, 
Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!…”

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.