Thiếu nữ hát trong ca đoàn trang trọng …

Thiếu nữ hát trong ca đoàn trang trọng
Về những người mỏi mệt chốn tha hương,
Về những ai đã quên niềm vui sướng,
Về những con tàu đi giữa đại dương.

Giọng hát vang nóc nhà thờ chót vót,
Tia hào quang toả rọi xuống vai nàng,
Từ bóng tối ai cũng nghe và thấy,
Váy trắng kia hát trong ánh hào quang.

Ai cũng thấy kìa niềm vui sẽ đến,
Những con tàu đã cập bến bình yên,
Nơi đất khách những con người mỏi mệt
Đã tìm ra một cuộc sống êm đềm.

Giọng hát ngọt ngào, tia hào quang thanh mảnh,
Chốn hoàng cung nơi cao tít đằng kia,
Em bé khóc vì biết điều cơ mật
Rằng không ai còn sống sót trở về.

Девушка пела в церковном хоре  …

Девушка пела в церковном хоре 
О всех усталых в чужом краю, 
О всех кораблях, ушедших в море, 
О всех, забывших радость свою. 

Так пел ее голос, летящий в купол, 
И луч сиял на белом плече, 
И каждый из мрака смотрел и слушал, 
Как белое платье пело в луче. 

И всем казалось, что радость будет, 
Что в тихой заводи все корабли, 
Что на чужбине усталые люди 
Светлую жизнь себе обрели. 

И голос был сладок, и луч был тонок, 
И только высоко, у Царских Врат, 
Причастный Тайнам,- плакал ребенок 
О том, что никто не придет назад.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.