Mùa Thu

Nắng vàng buông nhẹ dòng sông vắng
Muôn lá, muôn cây chớm sắc vàng
Bầu trời, sông nước nhoè lấp loáng,
Nhạc lòng rộn rã khúc thu sang.
Ai đem vàng rải mùa thu nhỉ?
Khơi gợi trong ta cảm xúc về,
Xao xuyến, bâng khuâng, nhiều cảm nghĩ
Rộn ràng, say đắm, lắm đam mê!
Thu cứ xốn xang lòng lữ khách,
Quên bẵng gió đông sắp ùa về
Cây lá mấy hôm rồi trơ trốc,
Bốn bề lạnh lẽo tựa sơn khê.
Mùa thu lộng lẫy muôn hình hoạ,
Chấm phá không gian những sắc màu
Sông nước, trời mây cùng hoa lá
Đậm đà, rộn rã, toả thương yêu!

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.