Bài ca về tuổi thanh niên sôi động

Thôi thúc lòng ta mối quan tâm đơn giản
Mối quan tâm bình dị bất ngờ
Mong sao Tổ quốc trường tồn bất khuất
Ngoài điều đó ta chẳng âu lo
Tai hoạ này, tai hoạ kia rình rập
Nhưng tình bạn chúng ta chỉ cái chết chia lìa
Trái tim đập cồn cào, tha thiết
Kêu gọi về miền sôi động xa xôi

Dù tuyết rơi, gió giật liên hồi
Dù chuyến bay đêm giữa sao trời khắc nghiệt
Trái tim đập cồn cào, tha thiết
Kêu gọi về miền sôi động xa xôi
Chừng nào chân bước, chừng nào mắt coi
Chừng nào trái tim còn vang nhịp đập
Thì chân ta còn thẳng bước tiến lên.
Dù tuyết rơi, gió giật liên hồi
Dù chuyến bay đêm giữa sao trời khắc nghiệt
Trái tim đập cồn cào, da diết
Kêu gọi về miền sôi động xa xôi

Và cũng như trong cuộc sống mỗi người
Một ngày kia, bạn gặp, tình yêu đến
Mạnh mẽ xông pha bão giông vượt hết
Tình yêu cùng bạn đi khắp nơi nơi
Dù tuyết rơi, gió giật liên hồi
Dù chuyến bay đêm giữa sao trời khắc nghiệt
Trái tim đập cồn cào, tha thiết
Kêu gọi về miền sôi động xa xôi

Đừng nghĩ mọi chiến công nay đã hết rồi
Đừng nghĩ rằng không còn đâu bão tố
Hãy sẵn sàng đích cao vời, rực rỡ
Một ngày kia ta sẽ đến vinh quang
Dù tuyết rơi, gió giật liên hồi
Dù chuyến bay đêm giữa sao trời khắc nghiệt
Trái tim đập cồn cào, tha thiết
Kêu gọi về miền sôi động xa xôi.

Nhất Minh dịch

Песня о тревожной молодости

Забота у нас простая, забота наша такая,
Жила бы страна родная, и нету других забот.
И снег, и ветер, и звезд ночной полет,
Меня мое сердце в тревожную даль зовет.
Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою,
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.

И снег, и ветер, синих звезд ночной полет,
Меня мое сердце в тревожную даль зовет.
Пока я ходить умею, пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею я буду идти вперед.
И снег, и ветер, синих звезд ночной полет,
Меня мое сердце в тревожную даль зовет.

И так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно сквозь бури она пройдет,
И снег, и ветер, синих звезд ночной полет,
Меня мое сердце в тревожную даль зовет.

Не думай, что все пропели, что бури все отгремели,
Готовься к великой цели, а слава тебя найдет.
И снег, и ветер, синих звезд ночной полет,
Меня мое сердце в тревожную даль зовет.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.