Bài viết có tag ‘tet’

Thì thầm tiếng xuân

Đã nghe sự vật chuyển vần
Đất trời nao nức mỗi lần Xuân sang
Muôn hoa hương toả nồng nàn
Đào hồng sắc thắm . Mai vàng lung linh
Giọt xuân trên lá mát lành
Như trao ân ái như dành yêu thương
Mận , mơ nở trắng bản mường
Cúc vàng, vàng cả nẻo đường quê ta

Như là trời đất giao hoà
Trào dâng sức sống đậm đà sắc Xuân
Thác tung bọt nước trắng ngần
Mặt hồ mấy cặp sâm cầm đắm say
Lưng trời cánh én lượn bay
Chồi non , ứa nhựa căng đầy thân cây
Nghe hồn rạo rực ngất ngây
Chén Xuân mới nhấp đã say la đà

Thương người lính đảo trùng xa
Hoa san hô – nhớ quê nhà – hoa xuân
Canh nơi trời , biển rất gần
Đã nghe trong sóng thì thầm tiếng Xuân!